Cilji agencije doma-zuhause?

Ziele/Cilji - slika:doma-zuhause
Cilj agencije doma-zuhause je, zagotoviti posredovanje skrbnic in skrbnikov na najvišji mogoči ravni.

Prvenstveno ta cilj želimo doseči s skrbinacimi in skrbniki, ki so dobro in visoko kvalificirani, ki so slovensko, in pretežno tudi nemško govoreči.

Kot drugo pa želimo pomagati s celotnim servisom tudi osebam, ki so oskrbe potrebne, hkrati pa tudi njihovim svojcem in seveda - kar je pomembno - tudi skrbnicam in skrbnikom samim.